Objects

Fi 037

Film
KINO-PRAVDA Nr. 9

V 046

Manuscript/Typescript
Kino-Pravda No. 9

V Fi 050

Frame Enlargement
Leinwand auf einem öffentlichen Platz

V Fi 094

Frame Enlargement
Leinwand wird aufgezogen

V Fi 111

Frame Enlargement
Filmprojektor auf einem öffentlichen Platz
5 Objects found - Page1 of 1