Objects

Fi 034

Film
KINO-PRAVDA Nr. 6

V Fi 051

Frame Enlargement
Schachtel mit Filmtitel "Kino-Pravda Nr. 6"

V Fi 053

Frame Enlargement
Offene Filmschachtel mit Filmrolle

V Fi 054

Frame Enlargement
Arbeiter am Filmprojektor
4 Objects found - Page1 of 1