Objekte

V Ar 049

Vertov mit Handkamera bei Dreharbeiten zu "Ėntuziazm"
Dziga Vertov mit Handkamera.
Klassifikation: Foto
Datierung: 1929, 1930
Trägermaterial: Fotografie S/W
Original / Reproduktion: Reproduktion
VAr_049_600.jpg

Verknüpft mit den folgenden Filmen:

Ėntuziazm (Simfonija Donbassa)
(Enthusiasmus (Donbass-Sinfonie) / Enthusiasm (Symphony of the Donbas))