Objekte

V Fi 033

Konstruktion
Kadervergrößerung aus "Kino-Pravda Nr. 21" ("Leninskaja Kino-Pravda")
Klassifikation: Kadervergrößerung
Trägermaterial: Fotografie S/W
Original / Reproduktion: Reproduktion
V_Fi_033_600.jpg

Verknüpft mit den folgenden Filmen:

Kino-Pravda No. 21 / Leninskaja Kino-Pravda
(Kino-Pravda Nr. 21 / Lenin Kino-Pravda / Kino-Pravda No. 21 / Lenin Kino-Pravda)
Kino-Pravda No. 01-23
(Kin-Pravda Nr. 01-23 / Kino-Pravda No. 01-23)