Objekte

V Fi 099

Mann mit Stock in dern Hand
Klassifikation: Kadervergrößerung
Trägermaterial: Fotografie S/W
Original / Reproduktion: Reproduktion
V_Fi_099_600.jpg

Verknüpft mit den folgenden Filmen:

Šagaj, Sovet!
(Vorwärts, Sowjet! / Stride, Soviet!)